تعاونی شماره 2 (زنده یاد کاظمیان):

لطفا تماس نگیرید جا نداریم

قائم-اسپرت: از دیروزچهارشنبه ششم بهمن ساعت 13:30 دقیقه از سوی کانون هواداران نساجی مازندران خود شخص دکتر داداش زاده فرمودند هوادار به مشهد مقدس اعزام می کنیم و دوستان لطف کردن در سایت و وبها این خبر را گذاشتند تا این ساعت یعنی چیزی حدود  15ساعت 10:30 دقیقه امروز پنج شنبه هفتم بهمن 700 نفر تلفنی یاحضوری به تعاونی شماره دو زنده یاد کاظمیان مراجعه یا زنگ زدند از این 700 نفر نام 500 نفر را نوشتند 200 نفر را قبول نکردند اسم نویسی کنند و آقای حسن نژاد همان شخصی که مسئولیت نام نویسی را دارد فرمودند شما را به خدا در سایتها بنویسید دبگر برای رفتن به مشهد مقدس از طرف هواداران نساجی تماس نگیرند جا نداریم نام کسی هم نوشته نخواهد شد. 

"نکته مهم شنیده می شود از سوی کانون هواداران 5 دستگاه اتوبوس برای اعزام هوادار به مشهد در نظر گرفته شده است "

امروز پنج شنبه هفتم بهمن ساعت 16 ساعت تغییر کرد 19

مکان حرکت: ابتدای خیابان جویبار برای هماهنگی بیشتر می توانید با این شماره تماس بگیرید 09196430946  وحید فلاح نژاد لیدر نساجی مازندران


ساعت 13 دکتر داداش زاده:

سه دستگاه اتوبوس اضافه شده است

" از سوی جناب آقای داداش زاده سرپرست کانون هواداران نساجی مازندران سه دستگاه اتوبوس اضافه شده جمع تا این لحظه ساعت 13 هشت دستگاه اتوبوس هوادار به مشهدرضا اعزام می شوند ساعت 19 امشب"

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هفتم بهمن 1389    | توسط:    | طبقه بندی: اطلاعیه،     | نظرات()