خبری ازاتوبوس نیست ساعت 21:45 دقیقه:

هواداران نساجی مازندران سرگردان و آواره در چهار راه ترک محله

(ساعت 21:15 دقیقه)

  

قائم-اسپرت:ساعت 16 امروز تا ساعت 21:45 دقیقه هواداران نساجی آواره در خیابان ساری روبروی درب اصلی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و به چهار راه ترک محله کشیده شد ساعت 21:45 هواداران سرگردان و آواره  حدود 80 نفر هستند خبری از اتوبوس نیست

اضافه می کنم هفت اتوبوس به سمت مشهد مقدس حرکت کردند حدود 80 نفر هنوز سرگردان  در چهار راه ترک محله هستند.

آخرین خبر به گفته آقای رستان لیدر نساجی ساعت 22:30 دقیقه اتوبوس حرکت می کند ساعت 21:45 دقیقه حدود 45 دقیقه دیگر هواداران سرگردان زیر سرما و هوای مه آلود بیستند!!!تازه اگر 80 نفر را ببرند.

اعتراض هواداران به آقای داداش زاده سرپرست کانون هواداران این چه وضعی می باشداین اقعا رسم مردانگی آقای آذری کجاست؟ چرا نمیاد جواب این هواداران را بدهد آقا ماشین نداشتید چرا گفتید هواداران ثبت نام کنید؟ ما ساعت 16 تا حالا ایستادیم و.......

هواداران سرگردان و آواره نساجی درچهار راه ترک محله : چه کسی در باشگاه نساجی جوابگو می باشد؟

هواداران سرگردان نساجی :آقای آذری کجاست ببیند؟ ما سرگردان وآواره هستیم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هفتم بهمن 1389    | توسط:    | طبقه بندی: اخبار نساجی،     | نظرات()