ای قربون امام رضا برم وقتی نام امام رضا آمد، همه رفتند:

اولین اتوبوس نساجی دلان ساعت 8 صبح به مشهد مقدس رسید

[تصویر: I12.jpg]

قائم-اسپرت:ازسوی کانون هواداران نساجی قائمشهر10 دستگاه اتوبوس هوادارپنچشنبه هفتم بهمن به سمت مشهد مقدس رفتند و اولین اتوبوس ساعت 8 صبح جمعه هشتم بهمن به مشهد مقدس رسید.

گزارش کامل شب گذشته و صبح امروز از اعزام هواداران نساجی به مشهد مقدس به ادامه مطلب

همانطور دیشب ساعت 21:45 دقیقه گفته بودم حدود 80 نفر هوادار نساجی در چهار راه ترک محله قائمشهر سرگردان و آواره بودند از آنجا با تماس رستان که در ترمینال حضور داشت از هواداران خواست به ترمینال بروند ساعت 22:30 دقیقه به ترمینال رفتند وقتی به ترمینال رسیدن هوداران نساجی شدند دقیق 120 نفر دو دستگاه اتوبوس 80 نفر را سوار کرد ساعت 23 به سمت مشهد مقدس حرکت کرد و آخرین اتوبوس شماره 10 بود ساعت 23:30 دقیقه از ترمینال قائمشهر به سمت مشهد مقدس حرکت کرد آقای داداش زاده شخصا در خیابان ساری و ترمینال حضور فعال داشت تا همه هوادار را به مشهد مقدس بفرستد که موفق شد جا دارد از همین جا از دکتر داداش زاده تشکر کنیم.

 به ما خبر رسید دو لیدر بنام وحید وفلاح نژاد و اسماعیل رستان این دو سرپرستی اتوبوس های شماره 2 و شماره 10 را برعهده داشتند از اتوبوس پیاده شدند! و ماشین شخصی دوست شان به سمت مشهد راه افتادند مسئولیت اتوبوس شماره 10 به عهده امین صادقی و رضا نجفی مدیر سایت هوداران افتاد اتویوس شماره دو بدون سرپرست به مشهد رفتند هواداران که در اتویوس شماره 2 نشسته بودند از این موضوع بسیار اعتراض داشتند.

 

حاشیه های دیشب :

***حدود 500 نفر در خیابان ساری درست ربروی درب اصلی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایستاده بودند ،به گفته بیستر هوادار ما ساعت 16 تا این ساعت 19:00 دقیقه خود من رسیدم ایستاده هستیم .

***پنج دستگاه اتوبوس و 500 هوادارا!!!!

***ساعت 19:30 هوداران به سمت اتوبوس هجوم می آورند برای سوار شدند خوشبختانه بدون درگیری سوار ماشین شدند واقعا جا دارد دست هواداران را بوسید با نظم سوار اتوبوس شدند

***ساعت 20  5 دستگاه اتوبوس پر شده چیزی حدود 300 نفر بدون اتوبوس ایستاده هستند.

***ساعت 20:15 دقیقه یک دستگاه دیگر اتوبوس آمد برای سوار شدن این اتوبوس بازهواداران  هجوم آوردند بدون درگیری سوار شدند. 

***ساعت 20:20  دقیقه حدود 250 نفر کمتر یا بیشتر بدون اتوبوس ایستاده هستند .

ساعت 20:25 دقیقه یواش بواش صدای هواداران بلند شد خیلی رفتند پیش وحید و رستان  آقا این چه وضعی می باشدماشین نداشتید چرا ثبت نام کردند چرا شماها گفتید همه می توانند ثبت نام کنند رستان دید واقعا وضع خراب است به یک نفر که صدای بلندتری داشت گفت شما ناراحت نباش بیا با ما ماشین شخصی برویم هوادار نه آقا مگر ما مسخره شما هستیم نه من چرا باید مزاحم شما شوم نه من به کنار اینها چی ؟ هوداران بله آقا اسی رستان ما چی و.......... و..... بدون درگیری

***ساعت 20:32 دقیقه وحید و رستان به هواداران  شما چرابه منزل نمی روید اتوبوس دبگر نداریم همین شش اتوبوس بودبفرمایید.(ولی خبر می رسد اتوبوس شماره 7 راه افتاد)

***ساعت 20:35 دقیقه هواداران سه نفره و 5 نفره به سمت منزل می روند و خیلی ناراحت هستند.

 ***دکتر داداش زاده در یک گوشه به همراه دوستش ایستاده مدام با گوشی صحبت می کند و منتظر اتوبوس هفتم می باشد

***ساعت 20 فراموش کردم یک درگیری کوچک بین راننده اتوبوس و یکی از بچه های ترمینال افتاد به خاطر کرایه اتوبوس بود خداراشکر خیلی زود حل شد.

ساعت 20:37 دقیقه دکتر داداش زاده به سمت درب اصلی سپاه پاسدارن می رود و من اولین نفری به سمت ایشان می روم و می گوییم آقای داداش زاده طبق خبر ما و کاملا موثق می باشد 9 دستگاه اتوبوس برای اعزام هواداران تهیه شده است ولی شش اتوبوس آمده؟ دکتر داداش زاده  ما منتظر اتوبوس ها بعدی هستیم و گفتم جناب آقای صالع زاده شهردار فرمودند من به مبلغ بیست میلیون ریال برای اتوبوس پرداخت می کنم ،تا گفتم گفت کجاست این پول شما می فرمایید گفتم فاکتور ببرید پرداخت می شود،سکوت کرد و من دیدم حالش گرفته هواداران سرگردان هستند من از ایشان خداحافظی کردم دیدم دو نفر از نمایندگی هواداران به سمت دکتر آمدند آقا این چه وضعی می باشد خدا را خوش نمیاد مردم را اذیت نکنید آقای آذری کجاست ؟و........ وو... بعد دو دقیقه هوداران روبرو ایستاده بودن به سمت دکتر آمدند و اعتراض خودشان را به ایشان رسادند و...... 

*** ساعت 20:35 دقیقه اتوبوس هفتم آمد درست چهار راه ترک محله ایستاد هوداران بدو بدو به سمت اتوبوس حرکت کردندو سوار شدند.

ساعت 20:45 دقیقه چیز حدود 80 نفر در چهار راه ترک محله سرگردان وآوره هستند.

***ساعت 21 رستان به سمت ترمینال می رود و ساعت 21:45 دقیقه تماس می گیرد با آقای نجفی بچه ها آنجا باشند اتوبوس ساعت 22:30 دقیقه می آید.

***هواداران نساجی سرگردان و آواره در چهار راه ترک محله منتظر اتوبوس هستند همه دست به دعا شدند یا مام رضا امشب مثل همیشه دست ما را بگیربه داد ما برس، خیلی از این هواداران بسیار ناراحت هستن از این بی برنامه گی نمی شود با آنها صحبت کرد.

 ***ساعت 22:30 دقیقه رستان با آقای نجفی تماس میگیرد بچه ها همه بیان ترمینال همه به سمت ترمینال می روند وقتی به ترمیتال رسیدن شدن 120 نفر ظاهرا وقتی از چهار راه ترمینال به سمت ترمینال می رفتند آنها که دوستشان به منزل رفته بودند تماس میگرند به ترمینال بیایید.

***ساعت 23 دو اتوبوس یه سمت مشهد مقدس حرکت می کند .

***ساعت 23:30  اتوبوس دهم هم هواداران را سوار می کند به سمت مشهد مقدس می روند تا فراموش نکردم بگوییم آقای نجفی ما را دور زد به سمت مشهد رفت ایشان آخرین اتوبوس به همراه بچه های اینترنتی و آقای صادقی یکی دیگر از بچه های سایت هوداران  (ناگفته نماند آقای نجفی شنبه یک امتحان دارد من شاکی شدم سریع برگه برنامه امتحانی خودش را به من نشان داد)

 

ساعت 10 صبح امروز جمعه هشتم بهمن با آقای حجت قاسمی تماس داشتم گفته بودند پنج دستگاه اتویوس به مشهد رضا رسیدن و ما مشغول پذیرایی از آنها هستیم  صبحانه 2 عدد تخم مرغ ،یک سیب زمینی و نان به اندازه کافی به هر کدام از سوی کانون هوداران نساجی تهیه شده است جای دارد واقعا از شهردار محترم شهر، دکتر داداش زاده و همه عزیزان تشکر جانانه داشته باشیم

***بیش از 50 دستگاه ماشین شخصی و دو دستگاه اتوبوس از روستای قراقیل جاده نظامی به سمت مشهد مقدس رفتند.

نوشته شده در تاریخ جمعه هشتم بهمن 1389    | توسط:    | طبقه بندی: اخبار نساجی،     | نظرات()