قائم-اسپرت  امروز سربلندتراز دیروز:

 خدا را شکر سایت رسمی پیام بابل هم تایید کرد

گزارش بازی پیام بابل ــصنعت ساری


روز چهارشنبه هجدهم بهمن ــ زمین فوتبال تیرکلا ساری


صنعت ساری   ۲   پیام بابل   ۱


نوشته شده توسط مدیریت سایت در جمعه پانزدهم بهمن 1389 و ساعت 11:44 قبل از

http://payambabol.com/post-399.aspx 

"این جواب آنهایی که گفتند قائم اسپرت دروغ می گویید.و حاشیه سازی می کند"

نوشته شده در تاریخ جمعه پانزدهم بهمن 1389    | توسط:    | طبقه بندی: اطلاعیه،     | نظرات()